Jofel - producent, hurtownia, dystrybucja urządzeń sanitarnych

Polityka prywatności - o co tu chodzi ?

Polityka prywatności serwisu jofel.pl

Dziękujemy za odwiedzenie Jofel.pl. Jesteśmy międzynarodową grupą wyspecjalizowaną w produkcji urządzeń higienicznych i papierów, z siedzibą w Hiszpanii.
Firma APLAUZ od 2004 roku jest przedstawicielem firmy Jofel.
Przeczytaj niniejszą Politykę prywatności w celu uzyskania pozwolenia na korzystanie z naszych usług.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I DLACZEGO JE ZBIERAMY

1. Informacje ogólne

1.1. Operatorem Serwisu i Administratorem danych osobowych gromadzonych od użytkowników w Serwisie jofel.pl jest APLAUZ S.C  Bartłomiej Wilczański Marek Gnus z siedzibą w Bytomiu ul.Wrocławska 20/19, 41-902 Bytom.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych – adres email: biuro@jofel.pl

1.2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
c) poprzez tzw. logi serwera, w sposób szczegółowo opisany w dziale 5 niniejszej polityki prywatności.

1.3. Serwis szanuje prawa użytkowników do prywatności. Udostępnione przez użytkownika dane są wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora danych do celów:

a) sprzedaży produktów oferowanych przez Firme APLAUZ S.C Bartłomiej Wilczański Marek Gnus, w tym prawidłowego przeprowadzenia transakcji, na podstawie zgody udzielonej podczas rejestracji do Serwisu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

b) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c) świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w Serwisie jofel.pl.pl, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
Przepisy prawa wymagają od Podmiotu gospodarczego przetwarzania danych Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych. Do innych celów dane udostępnione przez użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego uprzednią, osobną zgodą. Administrator danych oświadcza, iż dane przekazane przez użytkowników nigdy nie będą przedmiotem sprzedaży, wymiany, lub innego niezgodnego z prawem przekazania.

1.4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre, tj.:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy Aplauz S.C. Bartłomiej Wilczański Marek Gnus i w celu obsługi Serwisu jofel.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy Aplauz Krzysztof Musiałowski,
b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
c) podmioty współpracujące przy obsłudze Serwisu jofel.pl,– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
d) podmiot świadczący usługi płatności on-line
– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, administrator danych przekazuje podmiotom trzecim jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia danej czynności.

1.5. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

2. Zbierane informacje

2.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, opisane w dziale 3.

2.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), opisane szczegółowo w dziale 5.

3. Dane osobowe

3.1. Rejestracja w serwisie wymaga podania następujących danych osobowych:
a) adres e-mail
b) imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych lub nazwa firmy, numer NIP oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej w przypadku podmiotów gospodarczych;
c) dokładny adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer budynku) zameldowania lub miejsca prowadzenia działalności;
d) adres miejsca dostawy, jeżeli różni się od opisanego w pkt. b); e) numer telefonu kontaktowego.

3.2. Rejestracja w serwisie wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą APLAUZ S.C  i wykonania zawartej umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana, jednak będzie się to wiązało z koniecznością dokonania ponownej rejestracji w serwisie w przypadku wyrażenia woli skorzystania z usług Sklepu.

3.3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

3.4. Zgodnie z regulacją art. 15-22 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.6. W stosunku do użytkowników Serwisu nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, a szczególności Administrator danych osobowych nie będzie dokonywał profilowania użytkowników w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Pliki cookie (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, a następnie zapisywane na urządzeniu użytkownika. Służą m.in. do zapewnienia użytkownikom spersonalizowanego wyglądu witryny, gromadzenia informacji, tworzenia statystyk, obsługi liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania oraz wyświetlania reklam.
Nie są wirusami. Przeważnie zawierają adres strony, unikalny identyfikator oraz informację o okresie ważności, po którego upłynięciu zostają automatycznie usunięte.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookie?

Nasz sklep stosuje pliki cookie jedynie podczas zarządzania zawartością strony  oraz w celu tworzenia statystyk odwiedzin.
Więcej informacji o danych zbieranych do analityki internetowej znajdą Państwo na stronie Pliki cookie Google Analytics.

Jak zablokować pliki cookie?

W większości przeglądarek pliki cookie są domyślnie akceptowane. Informacje na temat zmiany ustawień, dotyczących plików cookie w poszczególnych przeglądarkach, dostępne są na stronach:

Operator Serwisu oświadcza, że stosowane przez niego pliki cookies są zgodne z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.1445) wdrażającej wymogi dyrektywy UE 2009/136/WE zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE. W szczególności pliki te nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu